Jak financujeme Vaši nemovitost?

1. ÚVODNÍ KONZULTACE 

(výše úvěry, doba splácení, LTV, úrok...) 

2.  FINANČNÍ A ÚVĚROVÁ ANALÝZA

(zvolení vhodné banky a výše úvěru)

3. OBSTARÁNÍ VEŠKERÉ DOKUMENTACE

(LV, zástavní smlouvy, úvěrové smlouvy, registry...)

4. KOMUNIKACE S VÁMI I S BANKOU

(koordinace úvěrového procesu a urgování zúčastněných stran)

5. DOTÁHNUTÍ CELÉHO PROCESU DO KONCE

(doložení všech dokumentů a dokládání dokumentů zúčastněným institucím)

Spolupracujeme s většinou bank a v případě komplikovanější situace řešíme financování přes naše externí partnery