Nejčastější otázky


JAKÁ JE VAŠE KVALIFIKACE?

V realitní branži pracuji od roku 2014, kromě běžného zprostředkování jsem se aktivně zajímal o investice do nemovitostí a malý development. V roce 2020 jsem dokončil dálkové studium oceňování nemovitého majetku. V roce 2021 jsem získal certifikaci od certifikačního orgánu VÚV (ÚSI). Aktuálně si doplňuji dálkově stavební vzdělání a hlásím se o členství v ČKOM (komora odhadců majetku)

JE CENA V CENÍKU KONEČNÁ ?

Ještě před úhradou, ale klient zná konečnou cenu.

Většinou ano, ale stává se, že v telefonu klient sdělí, že má zájem o odhad chaty a na obhlídce objektu zjistím, že je součástí ještě pole, případně, je zpracování odhadu náročnější.

PODLE ČEHO VYCHÁZÍTE V ODHADU ?

Ve většině případů se jedná o stanovení ceny obvyklé dle z. č. 151/1997 Sb. (znění 2021) a stanovení tržní hodnoty.

Zjednodušeně řečeno Vaše nemovitost je porovnávána s podobnými prodanými nemovitosti v podobné lokalitě a vychází se z dalších faktorů.

JAKÉ SOFTWARY POUŽÍVÁTE ?

Ocenění bývá zpracováno většinou v softwaru Nemexpress. Pro hledání nemovitostí pro srovnávání používám softwary Valuo, INEM a vyhledávání v placeném, dálkovém přístupu v Katastru nemovitostí.

DĚLÁTE I ODHAD PRO SOUD A PRO FÚ ?

Ne nejsem soudním znalcem. Odhad musí zpracovat soudní znalec jmenovaný soudem. Ale je možné Vám doporučit nějakého kolegu.

K JAKÉMU ÚČELU NEJČASTĚJI OCEŇUJETE ?

Odhad si objednávají manželé, pro právníka kteří se rozvádí a chtějí dům prodat. Dále při dědictví, odhady pro notáře. Často sourozenci, kteří chtějí vyplatit jeden druhého. Případně pro klienty, kteří chtějí koupit pozemek od obce. Pro realitní makléře, kteří neví jak stanovit tržní hodnotu nemovitosti pro prodej klientovi.

NEMÁM OD NEMOVITOSTI PODKLADY, NEVADÍ TO ?

Vesměs nevadí (ale je třeba počítat s tím, že přesnost odhadu zejména u starších staveb může být o něco slabší), ideálně alespoň je znalost stáří budovy, rozsah rekonstrukce, izolace v domě... a obecné informace o oceňovaném objektu..

JSTE ODHADCE NEBO RK ?

Obojí, ale 85 % práce věnuji odhadům, zprostředkovávám prodeje či pronájem jen jeví-li se mě nemovitost jako reálně prodejná, případně osloví-li mě sami klienti a je s nimi rozumná domluva. Zbytek času věnuji vzděláváním a vlastním realitním investicím.

MŮŽETE MĚ POMOCI S PRODEJEM ?

Za určitých okolností ano, případně bych Vám doporučil někoho ze schopných, spolupracujících realitních makléřů.