MINI-ČLÁNKY

Seznam všech mých článků


Znáte náležitosti kupních smluv? Víte co v kupní smlouvě MŮŽE být a MUSÍ být? Víte jistě, že vám kupní smlouvu katastr přijme?

Je problém prodat sám nemovitost? Když zaplatíte provizi RK, je to pro vás výdaj nebo investice? Chcete ušetřit na provizi, ale ve výsledku prodat za méně?

Je dostačující inzerovat nemovitost na jednom inzertním serveru? Pokud vám zájemce řekne, že nemovitost koupí, máte vyhráno? Kolik uchazečů musíte ,,políbit", aby se z nich vyklubal ,,princ"?

Je nízká provize zárukou, že ušetříte? Je vysoká provize zárukou, že máte nadstandardní služby? Je přímá úměra mezi výší provize, rozsahem služeb a kvalitou služeb?

Je prověřování a selektování zájemců o nájem neetické? Má majitel nemovitosti pronajat byt cizímu člověku jen na základě úsměvu? Je majitel, který poskytuje nezištně bydlení komukoli, "Matka Tereza" nebo špatný hospodář?

Vyznáte se v typech "realitních" smluv? Znáte rozdíly mezi Zprostředkovatelskou, rezervační a kupní smlouvou? Máte představu jak na sebe smlouvy navazují a k jakému účelu se sepisují?